I ett unikt samarbete med Ecophon, världsledande inom rumsakustiska

lösningar, lanserar vi ett helt nytt koncept.


Som enda svenska bolag har vi ingått ett samarbete där kunskap och

kompetens varit avgörande för resultatet: ljudabsorbenter i världsklass.

Materialvalen i både kärnan som ytskiktet håller därför allra högsta prestanda.

Miljövänliga och klassificerade material som tillsammans med väl genomtänkt

design utmanar en värld av ljud.


Alla våra produkter testas omsorgsfullt på ackrediterade laboratorier och

enligt de standarder som gäller på respektive marknad.


Produktionsprocesserna för de olika komponenterna är miljöcertifierade

enligt ISO 14001 och all tillverkning sker på de svenska orterna Hyllinge

och Markaryd.


Decibel by Johanson levererar ljudabsorbenter som gör skillnad.

© Copyright. All Rights Reserved.